Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Новини » СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОТМЕНЕНИ ПЪТУВАНИЯ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОТМЕНЕНИ ПЪТУВАНИЯ

Сподели

15.05.2020

Официална позиция на  ПАРТНЕР ТРАВЕЛ EООД относно туристически пътувания, отменени поради обявено извънредно положение в периода 13.03.2020 - 13.05.2020, както и относно постъпили откази от пътувания по резервации в периода на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната за периода 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

за всички, чиито пътувания са отменени поради обявеното извънредно положение, както и за тези, чиито пътувания няма да могат да бъдат осъществени в периода на обявената извънредна епидемична обстановка, предлагаме:

За всички потребители, които имат Резервация за пътуване до 15.06.2020 включително, се предлага 
ВАРИАНТ 1 - пакет – заместител, който гарантира правото им да пътуват в същата дестинация и да почиват в същия хотел при вече обявената цена, през месец септември-октомври 2020 
ВАРИАНТ 2 - пакет, който гарантира правото им да пътуват в същата дестинация и да почиват в същия хотел при вече обявената цена за избрания от тях период и месец, но през 2021г, съгласувано с датите на отпътуване за 2021г.

За да пререзервираме е необходимо да получим Вашия отговор до 29.05.2020г! Моля изпращайте Вашето писмено съгласие с избран вариант на електронния ни адрес partnertravel1@abv.bg. 

Поясняваме, че настоящото изявление обхваща случаите на отменени пътувания поради обявеното извънредно положение, срокът на което изтече на 13.05.2020, както и тези, които няма да могат да осъществяват пътуванията си поради обявената извънредна епидимична обстановка, която на този етап е с краен срок 14.06.2020. 
По отношение на резервации за предстоящи пътувания след 15.06.2020 - до края на 2020 година, приемаме, че същите не са обхванати от хипотезата на отменени поради обявеното извънредно положение, както и не попадат в хипотезата на отменени, поради последица от извънредното положение. При евентуални откази от пътуване по същите, да се има предвид, че Договорите за туристически пакет са с условия за ранни записвания, което означава, че при отказ от пътуване от страна на потребителите, Туроператорът следва да прилага клаузите в договорите и да анулира резервациите, като задържи сумата на платения депозит. Обръщаме внимание и, че общият ни законодател съгласно последните изменения на чл.25 от Закона за изменение и допълнение на мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март и за преодоляване на последиците (ДВ, бр.44 от 13 май 2020), посочи хипотезите и срока, в който Туроператорът трябва да възстанови всички плащания по отмените пътувания, а именно – не по-късно от 12 месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение. 
Оставаме на разположение, , очаквайки да ни уведомите за Вашия избор. При промяна във фактическата обстановка, при наличие на задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, си запазваме правота на промени в настоящото становище. 

Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!