Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Новини » Финансиране от европейски фондове

Финансиране от европейски фондове

Сподели

14.10.2020

                                      

На 04.09.2020 г. “Партнер Травел“ ЕООД            сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-12039-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Р. България.


Описание, цел и резултати: осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
; постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. от европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.


Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!