Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Новини » Финансиране от европейски фондове

Финансиране от европейски фондове

Сподели

21.12.2020

                                      

На 21.12.2020 г. “ПАРТНЕР ТРАВЕЛ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на туризма във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.092-0194-C01 “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Р. България.


Описание, цел и резултати: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

 

 
Обща стойност: 12 090.38
 лв., от които 10 276.82 лв. от европейско и 1 813.56 лв. национално съфинансиране.

Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!