Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Декларация за конфиденциалност

Декларация за конфиденциалност

Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни на „Партнер Травeл” урежда вида на информацията, която събираме, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС

Вашата информация Тази информация включва Вашето име, информация за връзка, предпочитания за пътувания и специални нужди/увреждания/хранителни изисквания, които ни предоставяте или сте ни предоставили, включително информация за други лица във връзка с горните данни, които са били включени във Вашата резервация (наричана по-долу „Ваша информация”). Вашата информация се събира, когато поискате информация от нас, когато се свързвате с нас (или обратното) или когато резервирате при нас. Вие носите отговорност останалите туристи, с които пътувате, да бъдат запознати със съдържанието на нашата Политика за защита на личните данни и да дадат съгласието си да действате от тяхно име във взаимоотношенията си с нас.
Когато имаме възможност, ние обновяваме Вашата информация, за да бъде точна, пълна и актуална.

Нашето използване на Вашата информация

(1) За да можем да Ви предоставим нашите услуги, включително Вашите полети, почивки или застраховки и др., имаме право да разкриваме Вашата информация на нашите доставчици на услуги (които е възможно да се намират извън България/Европейското икономическо пространство (ЕИП)). За да можете да пътувате в чужбина, е възможно да се изисква (съгласно изискванията на държавни органи на мястото(-ата) на заминаване и/или пристигане) разкриване на Вашата информация за целите на сигурността, за имиграционни, антитерористични или други цели, които съответните власти сметнат за необходими. Въпреки че не е задължително, можем да упражним правото си на съдействие, когато е необходимо.
(2) Имаме право да събираме и използваме Вашата информация съгласно българското законодателство и за нужните на туроператора цели, както и да разкриваме същата информация на нашите други фирми и партньори с търговска цел. Също така имаме право да предоставяме Вашата информация на фирми, които извършват дейност като „оператори, обработващи данни” от наше име или на нашите доставчици на услуги, които оперират системи или търговски функции от наше име. Тези цели включват администрация, предоставяне на услуги (и осъществяване на връзка с Вас, когато е необходимо), грижа за клиента, подобряване на нашите услуги, стопанско управление и дейност, реорганизация/структуриране/продажба на нашата компания (или на компании от нашата група), оценка на риска, сигурност и предотвратяване/разкриване на престъпления, изследвания и анализ, маркетинг, проследяване, измерване и оценка на предпочитанията и покупателните тенденции на клиентите, разрешаване на спорове, проверка на кредити и събиране на задължения.
(3) Част от Вашата информация (например за Вашето здравословно състояние или вероизповедание) може да се приеме за „чувствителни лични данни” съгласно Закона за защита на личните данни от 1998 г. Събираме подобна информация, за да се грижим за Вашите нужди или да работим във Ваш интерес, като приемаме чувствителни лични данни от Вас само при условие, че сте дали своето съгласие. Резервирайки при нас, Вие се съгласявате Вашите застрахователи, техните агенти и медицински персонал да ни разкриват необходимата информация (която може да съдържа чувствителни лични данни) при обстоятелства, при които се налага да действаме в интерес на всички туристи от Вашата туристическа група. Например, ако имате инфекциозно заболяване докато сте на почивка в курорт, може да се наложи да организираме специалното Ви настаняване за лечение и временното Ви отделяне от групата.
В случай че не приемате предвидените условия на раздел „Нашето използване на Вашата информация”, не можем да работим с Вас и не можем да приемем Вашата резервация.

Материали за директен маркетинг

(1) Имаме право да осъществяваме връзка с Вас, предоставяйки Ви информация за предложения за стоки и услуги, брошури, нови продукти, предстоящи събития или състезания на нашите туристически филиали и компании от туристическата ни група. Моля, имайте предвид, че когато направите резервация, нашите уебсайтове приемат, че желаете да получавате електронни съобщения. Във всяко електронно съобщение, което Ви изпращаме, ще имате възможност да посочите, че не желаете да получавате нашите материали за директен маркетинг в бъдеще.

(2) Можете да посочите Вашите предпочитания за получаване на материали за директен маркетинг от трети лица.
(3) Ако не желаете да получавате такава информация или бихте искали да промените Вашите предпочитания, моля вижте т. (2) на раздел „Вашите права” по-долу.

Вашите права (1) Имате право да поискате копие на информацията, която имаме за Вас (като е възможно начисляването на такса за предоставянето му), и да коригирате неточностите в информацията, като изпратите попълнения формуляр „Молба за достъп до субект на данни” в писмена форма.
(2) Имате право да се откажете в писмена форма от получаване на материали за директен маркетинг за нашите продукти и услуги. Ако има подобна възможност, можете да промените Вашите предходни предпочитания на нашия(-ите) уебсайт(-ове), използвайки функционалността „отписване на адрес на електронната поща” или на хартиен материал, който ни върнете в последствие. След като сме надлежно уведомени от Вас, ще предприемем мерки да преустановим използването на Вашата информация по този начин.
(3) Ако желаете да получите списък на фирмите или сайтовете на нашата фирма, моля, изпратете ни запитване в писмена форма. Нашият адрес на управление е: София 1527, ул. Тракия 15.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ/„БИСКВИТКИ” И ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

В контактите и взаимоотношенията ни с Вас чрез нашия(-ите) уебсайт(-ове) имаме право да използваме „бисквитки”. Бисквитките ни позволяват да идентифицираме Вашия компютър, но не и Вашата самоличност. Можете да настроите уеб браузъра Ви да не приема бисквитки. Ако обаче направите това, вероятно няма да можете да се възползвате от всички функционалности или да резервирате през нашия уебсайт.
Събираме информация, свързана с потребителските тенденции и модели и използваме бисквитки и софтуерни инструменти, за да измерваме използването на сайта и свързана с него информация. Ако извършвате покупка, можем да използваме бисквитки и за проследяване на транзакцията от една уебстраница към друга.

Нашият(-ите) уебсайт(-ове) може (могат) да съдържа(-т) връзки към други сайтове, които не са под нашия контрол. Не носим отговорност за действията, съдържанието или политиката за защита на личните данни на тези уебсайтове. Ваше задължение е да проверите условията на тези сайтове.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

За да гарантираме, че изпълняваме точно Вашите инструкции, с цел подобряване на нашите услуги и в интерес на сигурността, имаме право да проследяваме и/или записваме: (1) Вашите телефонни разговори; (2) действията на клиентите, използвайки записваща система за видеонаблюдение и сигурност в и в района на нашите офиси; и (3) транзакциите и действията на клиентите на нашия уебсайт. Всички записи са и остават наша собственост.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Направили сме всички необходими усилия, за да обезпечим прилагането на нужните мерки за защита на Вашата информация.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Всички изменения на настоящата политика ще бъдат публикувани на нашия уебсайт, в нашата брошура и/или ще се предоставят при поискване.
Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!